Az Alapítvány az intézmény 1991-ben bevezetett úszás és lovasterápia, és az azóta kibővült kutyásterápia szakmai és anyagi támogatását tűzte ki célul, mely az elmúlt időszakban maradéktalanul megvalósult.
A TOVÁBB gombra kattintva megtekintheti kisfilmünket.

Alapítók: Dr. Horváth László és Kiss László

Elnökök:  
Nagyné Laskai Nóra                         (2014.11.28.-)

István Attila()                                (2007.05.30-2014. 04.15.)

Karasz Hilda                                (2004.04.23-2007.05.29)

Pap Jánosné                        (1995.11.27-2004.04.22)

Gömöri Istvánné Magyary Katalin () (92.09.21-95.11.02.)                   

Kuratórium tagjai: Kiss László, Dr. Horváth László, Kissné Hatvani Erika, Lengyel Tünde, Kucsora István() , Kiss Csanád, Dr. Grezsa Ferenc, Kontz Gábor és Fehérné Eleki Anita (titkár)

Az Alapítvány célja:

Az Alapítvány az intézmény 1991-ben bevezetett úszás és lovasterápia, szakmai és anyagi támogatását tűzte ki célul, mely az elmúlt időszakban maradéktalanul megvalósult.

Alapítványunk élete, működése


Az alapítványi kisfilmet készítette: Bakos Róbert, Molnár- Göb Márton

Közhasznú célok:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Rehabilitációs foglalkoztatás.

Lovasterápia:

A mindennapos terápiás munka mellett, céljaink között szerepel továbbá a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakág népszerűsítése, ezért 1995-ben, 1996-ban, majd 1997-ben bemutatóval egybekötött szakmai tapasztalatcserét rendeztünk. Igény szerint hospitálást biztosítunk gyógypedagógusoknak, gyógypedagógus hallgatóknak, pedagógusoknak.

Alapító tagjai vagyunk az 1997. november 14-én megalakult Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának.

Úszásterápia:

Az intézmény az Alapítvány támogatásával 1991. óta folyamatosan biztosít lehetőséget tanulóinknak egész tanévben a terápiás úszásfoglalkozásokon való részvételre.

A  terápiás lovaglás 

A terápiás lovaglás célja:

A lovasterápiának a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakága, melyet intézményünkben alkalmazunk, egy komplex fejlesztési területet biztosítva tanulóink számára. A tevékenységben a ló nem terápiás eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ. A gyermekek, és a ló együttműködésével jön létre a fogyatékosságukból eredő hátrányok csökkentése a lovasterapeuta irányításával.

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás során lehetőség nyilik:

–   A sérült vagy kifejletlen pszichikus eredetű, funkciók

      korrigálásra, kompenzálására.

–   Mozgások kialakítására, korrekciójára, pszichomotoros

     funkciók fejlesztésére.

–  Érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek

     befolyásolására.

–   Szocializálódás elősegítése.

–   Kommunikációs készség fejlesztésére.

–   Állatgondozás megismerésére, felelősségtudat kialakítására.

Lovasterápiás fejlesztésben részesülő gyermekek:

Az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskolai intézményegység sajátos nevelési igényű tanulói (testi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek). A fejlesztés egyéni és kiscsoportos formában történik, óvodában és az iskolai alsó tagozaton a mindenkori teljes létszámban, felső tagozaton felzárkóztató és tehetséggondozó csoportban.

A lovasterápiás foglalkozások helyszínei „régen és most”:

Hód-Mezőgazda Rt. Aranyági Ménese (1991-1992)

Rácz Sándor magán lótartó (1992-2001)

Hód-Mezőgazda Zrt. Aranyági Ménese / fedeles lovarda (2001-2007)

Dél-Alföldi Lovasudvar / fedeles lovada (2007-)

Az Alapítvány lovasterápiára kiképzett lovai:

Holdfény / welsh póni kanca / (1995-) az Alapítvány vásárolta.

Titusz / félvér herélt / (2003-2005)  Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő támogatásával vásárolta az Alapítvány, majd cserélte Rozira /félvér kanca / (2005-)

Országos Terápiás Lovas Fesztivál

2000. őszétől minden évben megrendezésre kerül Hódmezővásárhelyen az országban élő sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára. A lovasterápiás verseny az Alapítvány szervezésében, az intézmény, a helyi önkormányzat, vállalatok és vállalkozók támogatásával valósul meg.

Lovasterápiás versenyeken való részvétel:

Intézményünk tanulói 1998. óta rendszeresen vesznek részt lovasterápiás versenyeken és bemutatókon, melyeken szinte kivétel nélkül kiváló eredményeket érnek el. (Pécel Lovsaverseny, Pákozd Évzáró Lovasterápiás Verseny és Fesztivál, Kaposvár Integrált Lovastorna Diákolimpia, Fót Fogyatékosok Lovasversenye)

A terápiás úszás

A terápiás úszás célja:

A mozgás és értelmi fejlődés oda-vissza ható kapcsolatban van. Gyerekeinknek nem csak az úszásnemek megtanítása a cél, hanem hogy lehetőségük nyíljon a magasabb rendű mozgásközpontok beindítására. Ez a terápia egy koordináltabb mozgást eredményez, minek következménye a mozgás tanulásán kívül az általános tanulási képesség fejlesztése, és ennek jótékony hatása a gyermekek egész személyiségének fejlődése.

Terápiás úszásban részesülő gyermekek:

Az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskolai intézményegység sajátos nevelési igényűtanulói (testi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek).  Csoportos fejlesztés: alsó tagozaton a mindenkori teljes létszámban, felső tagozaton tehetséggondozó csoportokban.

A terápiás úszás foglalkozásainak helyszíne:

A hódmezővásárhelyi Városi Strand – Termál és Gyógyfürdő

Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Úszóversenye

Az Alapítvány 2003. őszétől minden évben megrendezi a Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Sportegyesületének, valamint a város önkormányzatának a támogatásával. Az eseményre a megye több településéről érkeznek sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek. Intézményünk tanulói évről-évre szép eredményeket érnek el az úszóversenyen.

Közhasznúsági jelentés 2015-ös évről

Letöltés

Közhasznúsági jelentés 2014-es évről

Letöltés

Közhasznúsági jelentés 2013-as évről

Letöltés

Közhasznúsági jelentés 2012-es évről

Letöltés